Przewóz zwierząt

Nasza firma Tom-Trans Service obok przewozu paczek i przeprowadzek zajmuje się także przewozem zwierząt domowych miedzy innymi: psów, kotów, chomików, fretek, płazów, ptaków itp. na terenie całej Unii Europejskiej.

 

W zależności od potrzeb naszych klientów oraz wcześniejszego zgłoszenia, datę i termin przewozów zwierzaka ustalamy z klientem indywidualnie. Cena za transport zwierzaka również jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju, wielkości i miejsca skąd i dokąd ma być przywiezione zwierzę.

 

Podstawowym wymogiem w tej usłudze jest posiadanie niezbędnych dokumentów czworonoga przez właściciela lub opiekuna, obecność opiekuna podczas transportu nie jest wymagana. Zwierzęta przewożone są zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej.

 

Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące transportu zwierząt domowych z i do Wielkiej Brytanii.

 

Psy, koty, fretki

 

– Muszą być zidentyfikowane za pomocą MIKROCZIPU

 

Mikroczip musi spełniać następujące wymogi: (zgodnie z załącznikiem Ia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 438/2010 nr 438/2010 z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym). Standardowy system identyfikacji elektronicznej oznacza pasywne, przeznaczone wyłącznie do odczytu przez urządzenie identyfikujące o częstotliwości radiowej:

a) zgodne z normą ISO 11784 i wykorzystujące technologię HDX lub FDX-B;

b) możliwe do odczytania przez czytnik zgodny z normą ISO 11785.

 

– Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie

 

Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 miesiąca życia (Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za ważne). W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Data szczepienia nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia mikroczipu zwierzęciu. Więcej informacji o szczepieniu:

 

http://www.wetgiw.gov.pl/files/4079_Szczepienie-przeciwko-wsciekliznie.pdf

 

– Muszą być zaopatrzone w paszport.

 

Paszport wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie. Rejestry lekarzy upoważnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i fretek prowadzą właściwe okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy upoważnionych do wystawania paszportów dla zwierząt domowych w poszczególnych województwach są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl.

 

– Przed podróżą na terytorium WIELKIEJ BRYTANII

 

U psów i kotów dodatkowo obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis preparatem zawierającym praziquantel lub inną substancję farmakologicznie czynną, która sama lub w połączeniu posiada udowodnione właściwości ograniczania obciążania dojrzałymi i niedojrzałymi postaciami pasożyta Echinococcus multilocularis u odpowiednich gatunków żywicieli. Profilaktyka przeciwko tasiemcom winna zostać przeprowadzona w okresie nie dłuższym niż 120 godzin, ale nie krótszym niż 24 godziny przed datą ich planowanego wprowadzenia do tych państw członkowskich. (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegawczych w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów).

 

– W Wielkiej Brytanii zabronione jest utrzymywanie psów w typie:

 

Pit Bull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, a także ich krzyżówek. Więcej informacji i opis typów psów, których posiadanie, jak również wwóz do Wielkiej Brytanii, jest objęte zakazem, można znaleźć pod adresem:

http://www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/dangerous/index.htm

 

 

Gady i płazy 

 

Nie ma określonych wymagań weterynaryjnych dla zwierząt bezkręgowych, gadów lub płazów i mogą być przemieszczane do Zjednoczonego Królestwa, jeśli towarzyszy im właściciel oraz oświadczenie lekarza weterynarii lub właściciela, potwierdzające, iż zwierzęta są zdrowe zdolne do podróży. Więcej informacji dotyczących zasad wwozu dla bezkręgowców, gadów lub płazów – zwierząt towarzyszących, można odnaleźć pod adresem:

https://www.gov.uk/take-pet-abroad

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi przepisami DEFRA: https://www.gov.uk/take-pet-abroad